Milieu

Testrapporten en Milieu
Onze producten zijn TÜV of SGS getest conform de bestaande normen voor deze sector.
• Het COMFY® Noodle gamma, de COMFY® Kick, de COMFY® Twin en de COMFY® PRO Board zijn door de TÜV gecertificeerd volgens EN 13138-2: Drijfhulpmiddelen voor zwemles.
• Het COMFY® Connector gamma is door SGS gecertificeerd volgens EN 71: Veiligheid van speelgoed.
Onze schuimen zijn REACH conform en bevatten geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen (volgens afPS GS 2014:01 – PAK) of ftalaten (volgens richtlijn (EU) 2015/863 tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 2011/65/EU).
Daarom vormen onze schuimen geen enkel gevaar.
De diverse testrapporten kunt u bij uw contactpersoon aanvragen.

Wat heel belangrijk voor ons is 

Het thema duurzaamheid wint steeds meer aan belang in onze samenleving. Wij, NMC hechten ook een groot belang aan harmonisering van industrie, milieu en samenleving.Specifiek betekent dit, dat wij natuurbronnen behouden, verantwoordelijk met het milieu omgaan, en uiteindelijk het economisch success van NMC door middel van innovatie op lange termijn veilig stellen. NMC houdt er verantwoordelijk toezicht op, dat door onze producten en werkwijze noch mensen, noch het milieu schade berokkend wordt. Met dit doel heeft NMC wereldwijd geldende normen voor milieu en veiligheid vastgelegd. De basis voor deze normen is het „Responsible Care“- initiatief, de chemicaliënverordening d.d. 2007 van de EU, ter registratie, evaluatie en goedkeuring van chemicaliën, kortweg REACH genoemd.

NMC hecht grote waarde aan de inachtneming van de ondernemingsbrede, uniforme milieu- en veiligheidsnormen. Om deze reden hebben alle vennootschappen en dochtermaatschapijen zich wereldwijd verplicht de hoofdstelling van onze richtlijnen en doelen te respecteren.

Ook recyclage is bij NMC een waardevol thema. Om deze reden wordt bijvoorbeeld ons grotendeels productiegerelateerd afvalmateriaal polyethyleen gerecycleerd. Deze overtuiging zal ook in toekomst een leidraad voor ons zijn, want kwalitatief denken en visionair handelen leiden tot een betere levenskwaliteit.
Vandaag, morgen en overmorgen.

Onze nieuwe duurzaamheidsstrategie